Transmisja danych
Jeśli chcesz bezpiecznie przesyłać dane pomiędzy oddziałami Twojej firmy lub potrzebujesz stałego o dobrej jakości połączenia między miastami to wypełnij formularz i sprawdź naszą ofertę. Najkrótszą drogą połączymy oddziały Twojej firmy lub zapewnimy stabilny dostęp do internetu w Twoim mieście, oferujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość transmisji danych.


Zapewniamy:
  • przezroczystość transmisji
  • opóźnienia w szkielecie ogólnopolskim sieci poniżej 10 ms
  • wysokie SLA
  • gwarancja zadeklarowanej prędkości
  • redundancja połączeń z automatycznym systemem przełączania